पेरू

More: लिमा , Cusco , Trujillo , Ica , अरेक्पापा , पुन्को , सिस्को , काजामर्का