खाना

More: स्वादिष्ट लेख , डेसर्ट , संसारको व्यञ्जन , नोटको मालिसमा , खाली , पेय , भान्सा सहयोगीहरू , बच्चाहरु को लागि पाक कला